Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Thành phần Maxman 3800mg

Thành phần chính chứa  trong 1 Viên Maxman 3800mg

Thành phần: Chứa đựng trong 1 viên
Epimedium Saggitatum_(2000mg)
Avena Sateva_(300mg)
Saw Palmetto_(250mg)
Guarana Extract_(400mg)
L-Taurine_(200mg)
Tribulus Terrestris_(50mg)
Ginseng Blend_(125mg)
Maca_(350mg)
L-arginnie_(520mg)
Niacin_(10mg)
Macuna Pruriens_(30mg)
Polypodium Vulgare_(20mg)
Rhodila Rosa_(10mg)
Muira Puama_(20mg)
Androstenedione_(100mg)


Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu mua sản phẩm Maxman 3800mg, xin liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng
maxman, maxman 3800mg giá 1 hộp 500.000đ